Vlad Vasiliu


 • Teatrul Mic Bucuresti – actor corp ansamblu 1964-1969;
  1965
  – „Incidentul de la Vichy” de Arthur Miller; regia: D.D. Neleanu; rol: Băiatul;
  – „Ruy Blas” de Victor Hugo; regia: C. Codrescu; rol: Alcadele alguazililor;
  1967
  – „Richard II” de W. Shakespeare; regia: Radu Penciulescu; rol: Pajul, suita lui Bolinbroke;
  1968
  – „Simple coincidenţe” de Paul Everac; regia: Ion Cojar, rol: Viki;
  – „Emigrantul din Brisbane” regia: Valeriu Moisescu;
 • Teatrul „Valea Jiului” Petroşani – actor 1973-1975;
  1973
  – „Jocul de-a vacanţa” de Mihail Sebastian; regia: I. Simionescu; rol: Jeff;
  – „Cornada” de A. Sastre; regia: Adrian Lupu; rol: Rafael Pastor;
  1974
  – „Amurgul acela violet” de I.D. Sârbu; regia: Letiţia Popa;
  – „Odă omului”, poem dramatic de Vlad Vasiliu; regia: Vlad Vasiliu;
  – „Chiţimia” de Ion Băieşu; regia: I. Simionescu; asistent regie artistica „Chiţimia II”
  – „Jurământul străbunilor”, montaj artistic de Vlad Vasiliu; regia: Vlad Vasiliu
  1975
  – „Georges Dandin”, de Moliere; regia: Adrian Lupu; rol: Lubin
 • Teatrul Dramatic Galaţi – actor 1975 şi in prezent;
  1975 – Director Mihai Mihail
  – „Gimnastică sentimentală” de V. Voiculescu; regia: Petre Popescu; rol: Garconul;
  – „Ne cheamă pământul” de O. Goga, V. Vasiliu; regia: Vlad Vasiliu;
  – „Acum şi în cele din urmă” de Th. Mănescu; regia: G. Rada; rol: Maiorul;
  1976
  – „Băiatul de aur” de Clifford Odets; regia: G. Rada; rol: Lewis;
  – „Chiriţa în provincie” de V. Alecsandri; regia: A.K. Stoica; rol: Leonaş;
  – „Groapa” de Eugen Barbu; regia: A.K. Stoica; rol: Oacă, iar din 1980: Paraschiv; regizor secund: Vlad Vasiliu;
  – „Dl. Puntila si sluga sa, Matti” de B. Brecht; regia: Adrian Lupu; rol: muncitorul amărât;
  – „File din istoria neamului” de Vlad Vasiliu; regia: Vlad Vasiliu; spectacol de sunet şi lumină (statuia Cuza);
  1977
  – „A XII-a noapte” de W. Shakespeare; regia: G. Rada; rol: Sebastian;
  – „Sângele” de H. Lovinescu; regia: Z. Anghel Stanca; rol: Haller, iar din 1980: Hoinarul;
  – „Viforul” de B. Şt. Delavrancea; regia: N. Scarlat; rol: Balaş;
  – „Acţiunea Potapov” de Alex. Ghelman; regia: G. Rada; rol: Liubaev;
  1978
  – „Casa cea nouă” de C. Goldoni; regia: Z. Anghel Stanca; rol: Lorenzino;
  – „Rugăciune pentru un disc-jockey” de D.R. Popescu; regia: N. Scarlat; rol: Vasile (disc-jockey-ul);
  – „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale; regia: N. Scarlat; rol: Popescu;
  1979
  – „Frank al V-lea” de Fr. Durenmatt; regia: Adrian Lupu; rol: Frank al VI-lea;
  – „Avram Iancu” de L. Blaga; regia: Adrian Lupu; rol: Schuller, Aghiotantul imperial;
  – „Semnat indescifrabil, Mitică” de Dan Plăeşu; regia P. Popescu;
  – „Ancheta din zori” de B. Puşca; regia: Mihai Mihail;
  1980
  – „Bocet vesel pentru un fir de praf rătăcitor” de Suto Andras; regia: Adrian Lupu;
  – „Iluzia optică” de D. Solomon; regia: N. Scarlat; rol: Orest;
  – „D-ra Nastasia” de G.M. Zamfirescu; regia: Adrian Lupu; rol: Luca;
  – „Hoţul de vulturi” de D.R. Popescu; regia: N. Scarlat; rol: Vasile;
  – „Căsătoria” de N.V. Gogol; regia: M. Mucenic; rol: Podkolesin;
  1981
  – „Anchetă asupra unui tânăr care nu a făcut nimic” de A. Dohotaru; regia: P.Popescu;
  – „Soldatul Svejk” de J. Hasek; regia: I. Maximilian; rol: Pezzlar, Kotatko, Soldatul;

1982
– „Micul infern” de M. Stefanescu; regia: Dan Stoica; rol: Curtezanul;
– „Ciudatul rol al întâmplării” de Ion Băieşu; regia: M. Klein; rol: Ospătarul;
1983
– „Rezervaţia de pelicani” de D.R. Popescu; regia: Dan Stoica; rol: Olcică;
– „Cel ce e laş în dragoste” de Iles Endre; regia: Dan Stoica; rol: Kerner Zoltan;
– „Titanic Vals” de T. Muşatescu; regia: A. Brădeanu; rol: Petre Dinu;
1984
– „O casă onorabilă” de H. Lovinescu; regia: P. Popescu;
1985
– „Cetăţeanul invizibil” de D. Solomon; regia: V.I. Frunză; rol: Kostea;
1986
– „Dulcile, amare bucurii” de Dina Cocea; regia: Val Paraschiv; rol: Ionel;
– „Hanul de la răscruce” de H. Lovinescu; regia: Carmen Veştemeanu; rol: Muncitorul;
– „Operaţiunea Delta” de M. Lerian; regia: G. Jora;
1987
– „Io, Mircea Voievod” de D. Tărchilă; regia: Gh. Jora; rol: Mihail;
– „Noaptea încurcăturilor” de O. Goldsmith; regia: V.I. Frunză; rol: George Hastings;
1988
– „Femeia îndărătnică” de W. Shakespeare; regia: Gh. Jora
– „Milionarul sărac” de T. Popescu; regia: P. Popescu;
1989
– „Don Juan” de Moliere; regia: V.I. Frunză;
– „A treia ţeapă” de M. Sorescu; regia: Gh. Jora
– „Octombrie cu ghiocei” de D. Plăeşu; regia: V. Vasilescu;
1990 – Director: Vlad Vasiliu
– „Ah, Parisul! Ah, femeile!” de A. Roussin; regia: Gh. Jora;
1991
– „Salomeea” de O. Wilde; regia: Gh. Jora; rol: Ioan;
– „Jurnalul unui ticalos” de A.N. Ostrovski; regia: Adrian Lupu;
1992 – Director: Adrian Lupu
– „Libertate la Bremen” de R.W. Fassbinder; regia: Adrian Lupu;
– „Dublă nestatornicie” de Marivaux; regia: Adrian Lupu;

1993
– „Jacques şi stăpânul său” de M. Kundera; regia: Adrian Lupu;
– „Timon din Atena” de W. Shakespeare; regia: Gh. Miletineanu;
– „Ah, ce grozav să faci amor pe ploaie!” de R. Iftimovici; regia: Dan Alecsandrescu; rol: El;
1994
– „Vizita bătrânei doamne” de Fr. Durenmatt; regia: Adrian Lupu; rol: Prof. de muzică;
– „Cina” de I. Kambanellis; regia: Y. Veakis; rol: Oreste;
– „Nasul” de N.V. Gogol; regia: D. Roman; rol: Kovaleov;
1995
– „Farse în carnaval” de H. Sachs; regia: C. Munteanu;
– „Fizicienii” de Fr. Durenmatt; regia: D. Manole; rol: Mobius;
1996
– „Credinţă, dragoste, speranţă” de Odon von Horvarth; regia: Adrian Lupu;
1997
– „Arden din Kent” de un anonim englez sec. XVI; regia: C. Juncu;
– „Şcoala nevestelor” de Moliere; regia: D. Mihăilescu
– „Hop, Signor!” de M. de Ghelderode; regia: Vasile Nedelcu;
1998
– „…ESCU” de T. Muşatescu; regia: Dinu Cernescu; rol: Decebal Micşulescu
1999
– „Proscrisa” de Saviana Stănescu; regia: Vasile Nedelcu; rol: El;
– „Gaiţele” de Al. Kiriţescu; regia: Cristian Ioan; rol: Mircea Aldea;
2000 – Director: Mihai Mihail
– „Norocul” de I. Valjan; regia: Dinu Cernescu;
– „Eşafodul” de George Astaloş; regia: Cătălin Vasiliu; rol: Cloşarul
2001
– „Becket” de J. Anouilh; regia: Cătălin Vasiliu; rol: Becket
2003
– „Romeo si Julieta” de W. Shakespeare; regia: Cătălin Vasiliu; rol: Pastorul;
– „Steaua fără nume” de M. Sebastian; regia: George Motoi, rol: Grig
2004
– „A XII-a noapte” de W. Shakespeare; regia: Dan Tudor; rol: Sir Toby
2005
– „Scandal în culise” de M. Frayn; regia: Cătălin Vasiliu; rol: Hoţul;
– „Duelistul” de Petre Barbu; regia: Cătălin Vasiliu; rol: Profesorul
Septembrie 2005 – Director: Vlad Vasiliu
2006
– „Mesterul Manole” scenariu de Cătălin Vasiliu; regia: Cătălin Vasiliu.
2008
– „Afacerea Protar (Ultima oră)” de Mihail Sebastian; regia: George Motoi.
2009
– „Lecţia” de Eugène Ionesco; regia: Tino Geirun.

 • interpret a aproximativ 100 de roluri;
 • regizor secund, regizor diferite spectacole;
 • scenarist, regizor, interpret, spectacole de poezie;
 • profesor Şcoala Populară de Arte – actorie, regie teatru, montaj, brigadă 1977-1989;
 • cursuri pregatire instructori culturali;
 • instructor al unor formaţii de amatori- multiple premii la concursuri, festivaluri naţionale;
 • autor a 2 piese de teatru, versuri, articole – Teatrul „Maria Filotti” Brăila, premiera piesei „Moş Teaca”, adaptare dupa opera lui A. Bacalbasa – februarie 1986;
 • 22 decembrie 1989 – Vicepreşedinte Comitet Revoluţionar Provizoriu al Judeţului Galaţi (F.S.N.) pe probleme de propagandă, culte, cultura, invăţământ;
 • 3 ianuarie 1990-mai 1990 – F.S.N.-C.P.U.N. (Comisia Cultură-Invăţământ);
 • Februarie 1990-septembrie 1991 – Director interimar Teatrul Dramatic Galati;
 • 1990-1991 – Organizator al unor delegaţii şi turnee în Republica Moldova;
 • August 1990 – Organizator al primului „Pod de flori” la Gura Prut-Giurgiuleşti (actiune culturală româno-moldovenească);
 • Iulie 1991 – Membru fondator al Ligii Luptătorilor din Decembrie ’89 Galaţi (Vicepreşedinte);
 • Membru in Asociaţiile „Salvati Copiii” şi „Pro Basarabia şi Bucovina”
 • 1992- reporter legitimat la săptămânalul „Imparţial”, articole socio-culturale;
 • Din 1993 până in prezent – Preşedinte L.N.L.D. ’89 Galaţi
 • Octombrie 1995 – Organizator al vizitei Reginei Ana în Galaţi;
 • Mai 1996 – împuternicit cu organizarea filialei Partidului „Alternativa României”;
 • 15 septembrie 1996-ianuarie 1999 – lider al filialei P.A.R. Galati (U.F.D.);
 • Septembrie 1996-iunie 2000 – inspector specialitate la Inspectoratul pentru Cultură Galaţi;
 • Decembrie 1999 – pune bazele Centrului Cultural „Dunărea de Jos”;
 • Iunie 2000-mai 2001 – Director Centrul Cultural „Dunărea de Jos”;
 • Mai 2000 – Vicepreşedinte CORD Galaţi;
 • 1 octombrie 2002 – Preşedinte CORD Galaţi;
 • 2003-2004 Redactor-şef săptămânalul „Mesagerul”;
 • 15 septembrie 2005-30 decembrie 2005 Director interimar Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi;

1 ianuarie 2006 – Director General Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi (prin concurs)

Vlad Vasiliu : tdfanitardini@yahoo.com / vlad.vasiliu@yahoo.com

                                 0749.060.730 / 0744.133.099

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s